Zwolnienie lekarskie w czasie wypowiedzenia

agniesia649
Posty: 8
Rejestracja: 4 sty 2010, o 17:52

Zwolnienie lekarskie w czasie wypowiedzenia

Postautor: agniesia649 » 5 sty 2010, o 17:16

Pracownik wiedząc, że zostanie zwolniony z pracy (zostało mu to ustnie zakomunikowane przez dyrektora poprzedniego dnia), następnego dnia pojawił się w pracy i otrzymał rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (co potwierdził podpisem). Następnie, tuż po podpisaniu wypowiedzenia, przedstawił zwolnienie lekarskie, na które rozpoczyna się tego samego dnia co rozwiązanie umowy o pracę. Czy w związku z tym wypowiedzenie umowy o pracę jest ważne, skoro data wypowiedzenia pokrywa się z pierwszym dniem zwolnienia? Co w takiej sytuacji powinien zrobić pracodawca? Czy potrzebni są świadkowie, którzy zeznają, w jakiej kolejności nastąpiły powyższe zdarzenia? I czy to ma znaczenie o której godzinie pracownik otrzymał wypowiedzenie, a o której wręczył zwolnienie?

Agnieszka

agniesia649
Posty: 8
Rejestracja: 4 sty 2010, o 17:52

Re: Zwolnienie lekarskie w czasie wypowiedzenia

Postautor: agniesia649 » 5 sty 2010, o 23:45

Dodam, że przed wypowiedzeniem byłam 3miesiące na chorobowym i w trakcie tego zwolnienia dostałam wypowiedzenie. Do dnia dzisiejszego jestem na zwolnieniu i L4 wysyłam do ZUS-u! Czy to jest zgodne z prawem?

Agnieszka

wanda50plus
Posty: 99
Rejestracja: 20 lis 2009, o 09:23

Re: Zwolnienie lekarskie w czasie wypowiedzenia

Postautor: wanda50plus » 6 sty 2010, o 09:53

Czy w dniu otrzymania zwolnienia była Pani obecna w pracy, tzn.wykonywała pracę a dopiero po otrzymaniu zwolnienia poszła do lekarza? Jaką miała Pani umowę o pracę?

wanda50plus
Posty: 99
Rejestracja: 20 lis 2009, o 09:23

Re: Zwolnienie lekarskie w czasie wypowiedzenia

Postautor: wanda50plus » 6 sty 2010, o 12:29

Witam ponownie

Powracam do pytania. Znalazłam artykuł na temat podobnej kwestii:
http://www.e-podatnik.pl/artykul/doradc ... prace.html

"Zwolnienie lekarskie a wypowiedzenie umowy o pracę
Na skutek poważnych kłopotów finansowych
, w jakich znalazł się kierowany przeze mnie zakład pracy, zmuszony byłem wypowiedzieć jednemu z pracowników umowę o pracę (z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia). Dokument wypowiedzenia został pracownikowi wręczony w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, po około dwóch godzinach od chwili stawienia się w zakładzie pracy, co potwierdzał stosowny wpis na liście obecności. Pracownik odmówił przyjęcia wypowiedzenia i niezwłocznie opuścił teren zakładu. Tego samego dnia przybyła żona pracownika i wręczyła mi jego zwolnienie lekarskie, obejmujące m.in. dzień, w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy o pracę. Czy zwolnienie to stanowi potwierdzenie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a co za tym idzie – chroni go przed wypowiedzeniem umowy o pracę?

Dokonane przez Pana wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne, a Pana pracownik – przez czasowe wykonywanie pracy – utracił możliwość powoływania się na ochronę
przed wypowiedzeniem wynikającą z art. 41 kodeksu pracy.

Przepis ten stanowi, iż pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika, spowodowanej m.in. chorobą, jeśli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Należy zwrócić uwagę, że nie może
być skutecznie dokonane wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który co prawda znajduje się w pracy, ale nie ma zamiaru pracować, a jego obecność podyktowana jest jedynie chęcią przedłożenia zwolnienia lekarskiego lub skorzystania z porady lekarza zakładowego. Przez obecność w pracy rozumie się bowiem rzeczywiste świadczenie obowiązków wynikających z umowy o pracę lub znajdowanie się w gotowości do wykonywania tych obowiązków.

Analogiczny przypadek był przedmiotem badania przez Sąd Najwyższy. W uchwale z 11 marca 1993 r., sygn. akt I PZP 68/92, opublikowanej w OSNCP z 1993 r. Nr 9, poz. 140, Sąd Najwyższy stwierdził, że wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który świadczył pracę, a następnie wykazał, że w dniu wypowiedzenia był niezdolny do pracy z powodu choroby, nie narusza art. 41 kodeksu pracy. Uznano bowiem, że do skutecznego objęcia pracownika ochroną przed wypowiedzeniem umowy o pracę konieczne jest łączne występowanie dwóch elementów: niezdolności do pracy wywołanej chorobą oraz nieobecności w pracy. Należy zatem stwierdzić, że samo złe samopoczucie lub stan chorobowy nie wystarczają do objęcia pracownika ochroną przed wypowiedzeniem, musi im bowiem towarzyszyć wywołana nimi nieobecność w pracy. Jeżeli zatem pracownik podpisał w danym dniu listę obecności, a następnie przez jakiś czas wykonywał obowiązku służbowe, nie może korzystać z ochrony przewidzianej komentowanym przepisem, który zakazuje dokonywania wypowiedzenia umowy o pracę wyłącznie w czasie nieobecności pracownika w pracy, a nie tylko w czasie trwania przyczyny usprawiedliwiającej tę nieobecność.
Michał Bagłaj
PODSTAWA PRAWNA
art. 41 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)." Żródło: http://www.e-podatnik.pl/artykul/doradc ... prace.html

Pozdrawiam

P.S. W razie innych pytań prosze o kontakt.

agniesia649
Posty: 8
Rejestracja: 4 sty 2010, o 17:52

Re: Zwolnienie lekarskie w czasie wypowiedzenia

Postautor: agniesia649 » 6 sty 2010, o 13:49

Otrzymałam wypowiedzenie, gdy zaniosłam do zakładu dalsze zwolnienie lekarskie. Umowę miałam na czas określony.

wanda50plus
Posty: 99
Rejestracja: 20 lis 2009, o 09:23

Re: Zwolnienie lekarskie w czasie wypowiedzenia

Postautor: wanda50plus » 7 sty 2010, o 09:34

Jeżeli była Pani na zwolnieniu lekarskim a przyszła Pani do pracy po to, by dać kolejne zwolnienie i wtedy dostała wypowiedzenie, wówczas jest ono niezgodne z prawem. Nie można wypowiadać pracownikowi stosunku pracy jak jest na zwolnieniu lekarskim (art. 41 K.p.).Jest wadliwe , ale skuteczne. W takiej sytuacji może się Pani odwoływać od wypowiedzenia do sądu pracy.Jest na to 7 dni czasu od otrzymania wypowiedzenia (art. 264 par. 1 K.p.). Jeżeli aktualnie nie mieści się już Pani w tym terminie, to proszę niezwłocznie napisać to odwołanie i złożyć do sądu pracy wniosek o przywrócenie terminu. Można go udokumentować Pani chorobą ( dać zaświadczenie od lekarz, że choruje pani od dnia ....do nadal). Podstawę prawną przywrócenia terminu stanowi art. 265 K.p. W razie pytań dodatkowych - chętnie odpowiem.

wanda50plus
Posty: 99
Rejestracja: 20 lis 2009, o 09:23

Re: Zwolnienie lekarskie w czasie wypowiedzenia

Postautor: wanda50plus » 7 sty 2010, o 09:40

Mam jeszcze zapytanie. Czy w Pani umowie była klauzula dotycząca wcześniejszego jej rozwiązania (art. 33 K.p.). Czy w tym dniu Pani była obecna w pracy a po otrzymaniu zwolnienia poszła do lekarza? Czy była Pani na zwolnieniu ciągłym i na zakład przyjechała po to, by dać kolejne zwolnienie? Pytam dlatego,ponieważ pierwsza Pani informacja (pierwszy post) jest dla mnie nie do końca zrozumiała. Nie mogę jej właściwie usystematyzować.

agniesia649
Posty: 8
Rejestracja: 4 sty 2010, o 17:52

Re: Zwolnienie lekarskie w czasie wypowiedzenia

Postautor: agniesia649 » 7 sty 2010, o 13:00

na zwolnieniu jestem od dnia 25 sierpnia ubiegłego roku do dnia dzisiejszego. Do pracy pojechałam tylko zawieść dalsze zwolnienie lekarskie z jego ciągłością!! Nie podpisywałam żadnej listy obecności i dodam też,że po takim długim chorobowym powinnam mieć wystawioną zdolność do pracy i wtedy bym mogła wrócić do pracy. Gdy pojechałam zawieść to zwolnienie to moja kierowniczka wręczyła mi wypowiedzenie, które byłam zmuszona podpisać bo inaczej bym nie dostała wynagrodzenie (tzn.chorobowego). Termin mojego wypowiedzenie już dawno minął. Mam pytanie odnośnie dalszego zwolnienia, ponieważ jestem nadal na zwolnieniu lekarskim i prawdopodobnie za szybko ono się nie skończy bo przede mną trzecia operacja... od grudnia wysyłam zwolnienie do ZUS-u i chciałabym się dowiedzieć czy to jest zgodne z prawem???

wanda50plus
Posty: 99
Rejestracja: 20 lis 2009, o 09:23

Re: Zwolnienie lekarskie w czasie wypowiedzenia

Postautor: wanda50plus » 8 sty 2010, o 08:16

Dzień dobry
Nie powinna Pani otrzymać wypowiedzenia w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Jest ono niezgodne z art. 41 K.p.(ochrona przed zwolnieniem w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy). To czy go Pani podpisze, czy nie nie świadczy o tym, że ono nie jest dokonane. Jest wadliwe,ale skuteczne. Wypowiedzenie umowy o pracę jest zawsze jednostronne i nie wymaga zgody adresata. Jeżeliby wtedy, od razu się odwołałaby się Pani od wypowiedzenia w terminie 7 dni (art. 264 par. 1 K.p.),wówczas sąd pracy dokonałby przywrócenia do pracy , ponieważ stosunek pracy rozwiązano z naruszeniem prawa. Teraz umowa o pracę się rozwiązała.... CZY MOŻE PANI NAPISAĆ KIEDY TO BYŁO? CZY W PIŚMIE ROZWIĄZUJĄCYM BYŁA INFORMACJA O ODWOŁANIU SIĘ DO SĄDU PRACY? CZY MIAŁA PANI OKRES WYPOWIEDZENIA? JAKĄ PODANO PODSTAWĘ PRAWNĄ NA ŚWIADECTWIE PRACY?

Po ustaniu zatrudnienia ma Pani prawo chorować 182 dni potem starać się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę( ten sam symbol choroby i ciągłość w zwolnieniu lekarskim).

agniesia649
Posty: 8
Rejestracja: 4 sty 2010, o 17:52

Re: Zwolnienie lekarskie w czasie wypowiedzenia

Postautor: agniesia649 » 8 sty 2010, o 12:43

Dostałam wypowiedzenie z dwutygodniowym wyprzedzeniem. (22.11.2009)I na wypowiedzeniu mam napisane że mogę się w ciągu 7dni odwołać do Sądu Pracy. Na świadectwie pracy mam napisane tak: (Stosunek pracy ustał w wyniku) rozwiązania- wypowiedzenie ze strony pracodawcy z zachowaniem okresu wypowiedzenia art 30&1 pkt. 2kp.

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości